EXTRA Farsi
13

EX33 چشم

12-24V AC/DC
برد مفید : 10 متر 
حداکثر برد : 30 متر
برد چرخشی  °180

دریافت کاتالوگ


13

ارتباط با ما

ایمیل : info@extra-se.com
+98 31 32501383 : تلفن
+98 31 32501613 : فکس

آدرس

ایران ، اصفهان ، خیابان سروش
حدفاصل کوچه 37 و 39