EXTRA Farsi
13

EX300 فلاشر

24V AC-DC  / 120V - 230V AC
کم مصرف 6 وات
قابلیت نصب آنتن در همه جهات یا به صورت مجزا
قابلین نصب دیواری ، سقفی و ایستاده
LED


13

ارتباط با ما

ایمیل : info@extra-se.com
+98 31 32501383 : تلفن
+98 31 32501613 : فکس

آدرس

ایران ، اصفهان ، خیابان سروش
حدفاصل کوچه 37 و 39