EXTRA Farsi
13

EX2227 برد شارژر

  EX5024و EX3024 مخصوص جک های سری 
12V / 2.3-7.5 Ah  : پشتیبانی از دو باتری
: عملکرد جک ها
با باتری 2.3 آمپر ساعت     حدود 10 مرتبه
با باتری 7.5 آمپر ساعت    حدود 30 مرتبه


13

ارتباط با ما

ایمیل : info@extra-se.com
+98 31 32501383 : تلفن
+98 31 32501613 : فکس

آدرس

ایران ، اصفهان ، خیابان سروش
حدفاصل کوچه 37 و 39