EXTRA Farsi
13

EX200 فلاشر

24V AC/DC
کم مصرف 2 وات
(PCB antenna) مجهز به آنتن داخلی
قابلیت نصب سقفی ، دیواری و ایستاده
LED
دریافت کاتالوگ

13

ارتباط با ما

ایمیل : info@extra-se.com
+98 31 32501383 : تلفن
+98 31 32501613 : فکس

آدرس

ایران ، اصفهان ، خیابان سروش
حدفاصل کوچه 37 و 39